Stichting Corpsmuseum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps

Het Corpsmuseum van het Utrechtsch Studenten Corps

Met meer dan 200 jaren kan het Utrechtsch Studenten Corps terugkijken op een lange en rijke geschiedenis. De tastbare neerslag van dit verleden werd vanaf 1931 bewaard in een ruimte op de zolder van de sociëteit PHRM: het Corpsmuseum.

Nadat in de jaren zestig van de vorige eeuw de belangstelling voor het verleden van het Corps sterk was teruggelopen, keerde in de jaren tachtig het tij en nam de belangstelling voor de geschiedenis van het Corps gelukkig weer toe. In 1985 volgde de oprichting van de Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps; deze stichting werd eigenaar van de gehele collectie. Het Universiteitsmuseum kreeg het feitelijk beheer over een belangrijk deel van de collectie, terwijl het ‘papieren’ archief voor een deel in langdurig bruikleen is overgedragen aan het Utrechts Archief.

De collectie van het Corpsmuseum bestaat uit tienduizenden voorwerpen als vaandels, maskeradekostuums, schilderijen, prenten, almanakken, foto’s, menukaarten en penningen. Dankzij de voortdurende samenwerking met het Universiteitsmuseum kreeg de collectie in de jaren negentig een eigen depot in de binnenstad van Utrecht en werd daardoor eindelijk beter toegankelijk. Ook de aanstelling van de Conservator Studentenleven betekende een belangrijke stap in de richting van professioneel behoud en beheer van de collectie. Inmiddels zijn vele duizenden objecten schoongemaakt, geinventariseerd en waar nodig gerestaureerd.

Met de opening in 2005 van de nieuwe depotruimte van het Universiteitsmuseum op de Uithof kreeg ook de collectie van de Stichting een definitieve bewaarplaats. Nu kan verder gegaan worden met inventarisatie en vooral ook uitbreiding van de collectie.

Het Utrechtsch Studenten Corps is de enige Nederlandse studentenvereniging met een eigen museum.

De Stichting Corpsmuseum & Archieven is niet alleen verheugd met donatievan mogelijke collectiestukken, maar ook met een financiële schenking of een legaat in uw testament. Onze Stichting heeft de zogeheten ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen en erfenissen belastingvrij kunnen worden ontvangen. Met uw steun kan de Stichting objecten conserveren en restaureren, maar ook lang gewenste aanvullingen in de collectie verwerven. Uw bijdrage komt goed terecht!

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • ANBI Gegevens

L.Th. Pompe

 

W.A.A.J. Schimmelpenninck van der Oye

Twee vroege litho's door Johann Pieter Berghaus (1810-1870). Deze, van oorspong Duitse lithograaf en tekenaar was in Leiden werkzaam en bezocht Utrecht in de jaren 50 van de 19e eeuw. In onze collectie zijn 18 litho's van studenten, voornamelijk senatoren.

.